Afhandeling
  • Als de definitieve koopovereenkomst gereed is, maakt Mendes Makelaardij een DocuSign account aan voor zowel de verkoper(s) als koper (s), na het verzenden van de concept koopovereenkomst ter controle door alle partijen ontvangen de partijen een email met daarin een link naar de definitieve koopovereenkomst. Zodra u deze link heeft ontvangen kunt u beginnen met het digitaal ondertekenen met een digitale handtekening en paraaf. Dit werkt op een laptop, maar ook op tablet. Let op, niet op uw mobiel. Nadat u het document hebt getekend wordt deze automatisch verzonden naar de volgende ondertekenaar. 

    Nadat alle betrokken partijen het koopcontract ondertekend hebben, krijgt u een e-mail met het definitieve getekende document. Mendes Makelaardij zal zorgdragen voor de verdere afhandeling, zoals het toezenden van de koopovereenkomst met alle stukken naar de notaris. Zodra het dossier in behandeling is genomen ontvangt u een e-mail van de notaris met de vervolg stappen en de diverse meldingen van uit de notaris, u kunt dan denken aan een melding dat de bank garantie gesteld is en/of er een verzoek is van de kopende partij om eerder/ later het transpoort te laten plaats vinden. Ook maakt deze notaris de eind nota op en maak deze de definitieve  afspraak wanneer de levering zal plaats vinden.