Bouwtechnische keuring

Waarom een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van een woning, omdat het bouwkundige rapport u een duidelijk beeld geeft van de staat van de woning en deze is tevens geschikt voor gebruik bij de financiering van uw woning, bijvoorbeeld met Nationale Hypotheek Garantie. De bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door een ervaren gecertificeerde bouwkundige. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto’s, wordt full color uitgeprint en zowel digitaal als per post naar u verzonden.

De bouwkundige keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:

 • Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
 • Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
 • Vochtmetingen m.b.t. houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht.
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
 • Visuele beoordeling van de onderhoud staat van keuken.
 • Visuele beoordeling van de onderhoud staat van alle overige sanitaire groepen.
 • Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.
 • Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.
 • Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

Gedegen advies

Tijdens de bouwkundige keuring krijgt u direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken en krijgt u direct tips en gedegen advies betreffende de woning. Het bouwkundige keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 48 uur na de keuring per post en/of e-mail en geeft u inzicht in de staat van uw woning / de aan te kopen woning en een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

Bouwkundig Advies voorkomt tegenvallers

Door een roze bril lijken bouwtechnische problemen en achterstallig onderhoud makkelijk oplosbaar, maar een bouwtechnische keuring behoedt u voor mogelijke (financiële) tegenvallers. U krijgt een gedegen bouwkundig rapport, waarin puntsgewijs en helder alle geconstateerde gebreken staan vermeld die tijdens de bouwtechnische keuring zijn geconstateerd. Tevens voldoet onze rapportage bouwtechnische keuring aan de eisen van banken en andere geldverstrekkers.