Veiligheid
  • Verkoper(s) en koper(s) worden eerst gecheckt door Mendes Makelaardij. Mendes Makelaardij gaat een risico – indicatie voor verkoop en aankoop doen. Na deze check (WWFT) wordt er een beoordeling gedaan en aan de hand van deze beoordeling worden uw persoons gegevens digitaal opgeslagen. Voor Makelaars zijn er namelijk wettelijke bepalingen die voorschrijven dat bepaalde gegevens een minimale periode bewaard moeten blijven. Zo moet een makelaar op basis van de wetgeving een opdrachtbevestiging en facturen minimaal zeven jaar bewaren. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met uw gegevens om.