Scheiden

Aangenaam, mijn naam is Jasper de Jong en ik ben advocaat. In 1991 ben ik afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik werk ruim 30 jaar in de juridische dienstverlening. Samen met 2 compagnons ben ik eigenaar van een advocatenkantoor in Almere, met de naam Optimum Advocaten. Ons kantoor zit aan de Edvard Munchweg 53 in Almere, 036-54 80 800. We staan particulieren en bedrijven bij.

We zijn professionals en we zijn als advocaat ook partijdig! Uw belang is wat voor ons telt!

Dat ik me kan presenteren op de website van Mendes Makelaardij is geen toeval. Mendes Makelaardij heeft een netwerk van professionals en daar ben ik er één van.

Huizen worden vaak gekocht en verkocht als mensen gaan scheiden, na verbreking samenlevingsovereenkomst, na een overlijden, op basis van toekomstplannen, etc. Mensen realiseren zich op zo’n moment wel dat er een ander huis moet komen of dat de woning verkocht moet worden, maar alle juridische zaken in verband daarmee krijgen dan veelal te laat aandacht.

In de samenwerking met Mendes Makelaardij willen we de klant een “totaal pakket” aan dienstverlening aanbieden. We werken multi-disciplinair. Op die manier ontzorgen we de klanten. De klanten weten daardoor snel wat hun financiële, fiscale en juridische positie is. Dat dat leidt tot snellere, goedkopere en betere oplossingen.

Maak via [email protected] een afspraak voor oriënterend gesprek!

Wellicht herkent u zich in één van deze casusposities:

1. Man en vrouw scheiden in 2015.

Samen zijn ze eigenaar van een woning. Vrouw blijft in woning wonen met minderjarige zoon. Ze wil haar eigen bedrijf in de woning blijven exploiteren en voor extra omzet zorgen om de man uit te kopen voor de overwaarde. De omzet is ook na 3 jaar ondernemen onvoldoende voor een nieuwe financiering, maar de vrouw weigert mee te werken aan verkoop. Na een kort geding vonnis van de Rechtbank is de woning alsnog verkocht en kon de man zijn deel van de overwaarde in ontvangst nemen.

2. Man en vrouw zijn in 2020 gescheiden.

Samen zijn ze eigenaar van de woning. De man blijft in de woning wonen en betaalt alle woon- en eigenaarslasten. De vrouw betaalt niet, maar vordert een gebruiksvergoeding van de man, die ook “haar deel” van de woning gebruikt. De Rechtbank overweegt dat de vrouw geen bijdrage betaalt aan de woon- en eigenaarslasten en dat ze daarom geen recht heeft op een gebruiksvergoeding, mede gezien de hoogte van haar eigen inkomen. De man krijgt 6 maanden de tijd om een financiering te regelen, zodat hij de vrouw kan uitkopen voor d helft van de overwaarde.

3. Man is eigenaar van een woning, waar hij ook is ingeschreven en die hij al ruim 8 jaar verhuurd.

Hij verhuurt de gehele woning, behalve 1 kamer, die altijd op slot zit. De huurder heeft geen toegang tot die ene kamer, waarin kennelijk wat persoonlijke eigendommen van de eigenaar zijn opgeslagen. Huurder wordt bedreigd door de eigenaar en verandert de sloten van de woning. Man vordert in kort geding toelating tot de woning en ontruiming van de huurder. De Rechtbank oordeelt dat de man wel zijn persoonlijke eigendommen mag ophalen, maar oordeelt ook dat de huurder huurbescherming toekomt en in de woning kan blijven.

4. Een bedrijfspand heeft 2 eigenaren, een man en een vrouw die 5 jaar terug zijn gescheiden.

De man verkoopt op basis van een mondelinge afspraak het bedrijfspand aan partij A. De aankoopmakelaar is daarbij aanwezig en maakt een koopovereenkomst op (NVM-model). De vrouw weigert nadien de koopovereenkomst te ondertekenen. Partij A start een kort geding tot medewerking van de vrouw aan ondertekening en levering van dat bedrijfspand.

5. Man en vrouw gaan scheiden. De woning met hoge hypotheekschuld moet verkocht worden, temeer omdat deze erg groot is.

De man heeft 7 jaar terug op kosten van zijn BV zonnepanelen en andere voorzieningen laten aanbrengen. De man vordert vergoeding van die kosten. De Rechtbank oordeelt dat de man in privé geen recht heeft op vergoeding, het zijn zakelijke uitgaven geweest. Bovendien, de zakelijke uitgaven leverden 7 jaar terug een besparing op van privé uitgaven en de man heeft in zijn BV een (fiscale) investeringsaftrek genoten.

6. Man en vrouw zijn gescheiden. De vrouw blijft in de echtelijke woning.

De vrouw raakt invalide en is bedlegerig, heeft 24-uurszorg in huis. De man vordert in kort geding medewerking van de vrouw aan verkoop woning. De Rechtbank “bemiddelt” partijen naar een oplossing, waarbij de vrouw nog 2 jaar in de woning kan blijven, maar wel op zoek moet naar een verpleeghuis voor 24-uurszorg.

7. Een woning wordt gekocht met financieringsvoorbehoud.

Dat financieringsvoorbehoud wordt 1x verlengd met een maand. Maar nog steeds is er dan geen financiering. Koper vertrouwt erop dat de financiering wel komt, maar verkoper legt alvast beslag op de oude woning van koper, zodat er zekerheid bestaat voor de 10% boete ingeval koper alsnog geen financiering krijgt.

8. Man en vrouw kopen een oude boerderij, met in de koopovereenkomst een financieringsvoorbehoud maar ook dat ze van de aankoop af kunnen komen op basis van de uitkomst van een funderingsonderzoek.

Dan ontstaat een geschil. De boer wil dat de boerderij binnen een maand wordt geleverd. De kopers willen pas over maximaal 6 maanden geleverd krijgen, zodat ze nog hun oude woning kunnen verkopen. Kopers leggen beslag op de boerderij, zodat de boer niet aan iemand anders kan verkopen. Na funderingsonderzoek is de zaak opgelost. De boerderij blijkt géén fundering te hebben en kopers zien af van aankoop.